Zarząd Cechu

Michalska Zofia
Starszy Cechu: Michalska Zofia

 • reprezentuje stanowisko Zarządu Cechu wobec instytucji zewnętrznych

 • zwołuje Walne Zgromadzenia oraz przygotowuje wnioski Zarządu na te zgromadzenia

 • zwołuje posiedzenia Zarządu Cechu i prowadzi je

 • sprawuje nadzór na całokształtem działalności Cechu

Dyżury: pn-pt, od 13.00 do 15.00
Klepka Beata
Podstarszy: Klepka Beata

 • zastępuje Starszego Cechu w czasie jego nieobecności

 • zwołuje posiedzenia Zarządu Cechu i prowadzi je

 • sprawuje nadzór na całokształtem działalności Biura Cechu

 • dodatkowo: wspiera pracę Członka Zarządu w zakresie szkolenia uczniów

Dyżury: wt, od 10.00 do 12.00
Nawalany Sabin
Podstarszy: Nawalany Sabina

 • zastępuje Starszego Cechu w czasie jego nieobecności

 • zwołuje posiedzenia Zarządu Cechu i prowadzi je

 • sprawuje nadzór na całokształtem działalności Biura Cechu

 • dodatkowo: wspiera pracę Skarbnika w zakresie kontroli polityki finansowej

Dyżury: śr, od 10.00 do 12.00Ozimiek Orysia
Skarbnik: Ozimiek Orysia

 • sprawuje nadzór nad realizacją polityki księgowej Cechu

 • nadzoruje i przeprowadza ściąganie składek członkowskich

 •  

   

Dyżury: czw, od 10.00 do 12.00
Domagalska Janina
Czł. Zarządu: Domagalska Janina

 • sprawuje nadzór nad sprawami związanymi ze szkoleniem młodzieży

 •  
   

   

Dyżury: czw, od 10.00 do 12.00
Cholewa Lucyna
Sekretarz: Cholewa Lucyna

 • wykonuje protokoły posiedzeń Zarządu

 • redaguje uchwały Zarządu Cechu

 • sprawuje nadzór nad całością dokumentacji z posiedzeń Zarządu Cechu

 • sprawuje nadzór nad sprawami związanymi z członkostwem w Cechu

Dyżury: pn, od 10.00 do 12.00